28.9.2021
/
Katja
Katja Timlin
Näe hyvä mussa -hankkeen koordinaattori. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin puolesta taisteleva taidepedagogi, joka rakastaa temmeltää metsässä. Heikkouksina suklaa ja kikattaminen!

Parasta Lapsille ry tekee vahvaa kuntayhteistyötä. Kun puhumme ennaltaehkäisevästä lastensuojelusta, kuntayhteistyön merkitys kasvaa. Avoimella vuoropuhelulla ja yhteistyöllä saavutamme oikeat lapset ja perheet toimintaan mukaan ja näin hyvinvointi kunnassa kasvaa.

Tähänastinen hedelmällinen yhteistyö on tuottanut lapsia, joiden itsetunto ja ystäväpiiri ovat vahvistuneet sekä vanhempia, jotka huomaavat vahvuudet lapsessaan ja omassa  vanhemmuudessaan paremmin. Kaiken kaikkiaan leiritoiminta mahdollistaa perheelle ja lapselle hengähdystauon arjesta, jolloin kaikki ovat taas paljon levänneempiä ja vastaanottavaisempia sujuvaan vuorovaikutukseen.

Kunnat perustelevat yhteistyötämme näin: 

1

Toiminnallinen, lapsen tunnetaitojen kehittämiseen tähtäävä toiminta voi tukea lasta hänen kasvussaan merkittävästi. Toiminnasta hyötyvät erityisesti lapset, joiden perheissä voimavarat ovat vähäisemmät. 

2

Tämäntyyppistä toimintaa tarvitsevia lapsia on runsaasti. 

3

Toiminta on vakiintunut osaksi kunnan palveluiden tukivalikkoa. 

4

Palaute suosittelijoilta, lapsilta ja perheiltä on ollut hyvää ja osallistujat ovat hyötyneet toiminnasta. 

5

Näe hyvä mussa -toiminta on erinomainen ja vaikuttava lisä palveluvalikkoomme. Monet sosiaalipalvelut ovat kovin yksilökeskeisiä, mutta leiritoiminnan ryhmämuotoisuus tukee niin lapsen kasvua kuin vanhemmuuden vahvistumista. Vastaavia ryhmämuotoisia palveluja ei tällä hetkellä ole muita. 

6

Näe hyvä mussa -toiminnan yksi myönteinen ominaisuus on sen leimaattomuus. Sosiaalipalvelut koetaan usein leimaavina ja se saattaa olla este palvelun vastaanottamiselle. Leiritoiminta on olemukseltaan neutraalimpaa eikä siinä korostu perheen pulmat, jolloin niin lapsiryhmään liittyminen ja toimintaa osallistuminen on onnistuneempaa. 

7

Vanhempainryhmissä vanhemmilla on mahdollisuus keskittyä oman vanhemmuuden pohtimiseen ja arviointiin sekä vertaistukeen. Tämä on vähentänyt osaltaan syyllisyyden tai häpeän tunteita, kun he ovat huomanneet, että muillakin lapsiperheillä on samankaltaisia pulmia ratkaistavana.  

8

Näe hyvä mussa -toiminta on aktiivista ja eteenpäin motivoivaa toimintaa, jonka kautta perheen jäsenet pääsevät eteenpäin omissa muutostarpeissaan. 

9

Näe hyvä mussa -leiritoiminta on kunnalle erittäin kustannustehokas tapa olla tukemassa lapsiperheitä arjen pulmatilanteissa.  

10

Tarvitsemme tämän kaltaista palvelua, jotta kunnan rajalliset määrärahat eivät kohdennu kaikki korjaaviin toimiin.  

Sydämellinen kiitos Tampere, Hämeenlinna, Riihimäki ja Oulu. Tätä tahdomme jatkaa. Yhdessä lasten ja perheiden asialla <3