4.1.2022
/
Suvi Tikkanen-Koskinen
Anna Kollanus
Osallistuin syyskuussa Näe hyvä meissä-leirikokonaisuuden ensimmäiselle viikonloppuleirille osana sosionomiopintojeni vapaaehtoistyön harjoittelua. Etsin harjoitteluni toteutukselle intensiivistä toteutustapaa, ja leiritoiminta onkin oivallinen valinta siihen, suosittelen sitä kaikille kanssaopiskelijoilleni. Perheleiri on myös erinomainen paikka tutustua perheiden kanssa tehtävään työhön, mikä on henkilökohtaisesti lähellä sydäntäni.

Toimin leiriohjaajana Lomakeskus Pukkilassa järjestetyllä viikonloppuleirillä, jolle osallistui erikokoisia perheitä nauttimaan yhteisestä ajasta mukavan tekemisen parissa. Näe hyvä meissä -leirit ovat tarkoitettu perheille, joissa on tuen tarvetta tai kriisiytymisuhkaa.

Leirin tarkoituksena ei kuitenkaan ole keskittyä haasteisiin, vaan nauttimaan tästä hetkestä yhdessä.

Nimensä mukaisesti leirillä havainnoimaan perheen vahvuuksia ja positiivisia puolia sen tavoissa, sekä jokaisessa siihen kuuluvassa ainutlaatuisessa jäsenessä.

Opintojeni aikana olen tutustunut erilaisiin työotteisiin yksilöiden sekä yhteisöjen kanssa työskennellessä. Myös positiiviseen pedagogiikkaan perustuva työte on käsitteenä tuttu, mutta leirillä pääsin konkreettisesti kosketuksiin sen kanssa. Meillä ihmisillä on usein tapana kiinnittää enemmän huomiota asioihin ja tekijöihin, jotka ovat huonosti tai eivät miellytä meitä. Jokainen meistä tietää, että usein on helpompi muistaa tuoda esille asioita tai mainita asioista jotka ovat huonommin, kuin asioista jotka ovat hyvin.

Leirillä keskityttiinkin huomioimaan herkästi ympärillä olevia positiivisia ja mukavia asioita sekä sanoittamaan niitä. Kuinka usein muistammekaan esimerkiksi kiittää toista ihmistä siitä, että hän on jakanut jonkin hetken kanssamme? Kehotan kokeilemaan, oli kyseessä lapsi tai aikuinen.

Kiitos on pieni sana, mutta sillä antaa toisen teoille tai olemiselle merkityksellisyyttä.

Positiivisen palautteen voima konkretisoitui leirillä erityisesti lapsissa. Pienet, elämää vasta aloittelevat ihmisen alut tarvitsevat samalla lailla rohkaisua ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia kuin aikuisetkin. Positiivinen kommentti tai palaute toimii lasten kanssa toiminnan tukemisen lisäksi loistavana keskustelun avaajana, ujoimpienkin tapausten kohdalla.

Hyvän näkemisen lähtökohta miellytti omaa ajatusmaailmaani niin, että toin sitä mukanani leiriltä omaan aikuisten kanssa tehtävään työhöni. Hyvien asioiden ja omien voimavarojen tunnistaminen omassa elämässä voi voimaannuttaa ja tarjota erilaista näkökulmaa omaan elämäntilanteeseen, mutta joskus niiden havainnoimiseen tarvitaan toisen ihmisen kannustavaa puhetta. Annan nykyään positiivista palautetta aina kun voin, se ei maksa mitään, mutta sen merkitys voi olla vastaanottajalle suuri.

Nyt opintoni ovat tulleet päätökseen, kuin myös vapaaehtoistyön harjoitteluni, mutta jatkan leiriohjaajana muutaman viikon päästä kokonaisuuden toisella viikonloppuosiolla. Olen todella tyytyväinen, että olen päässyt osaksi toimintaa ja odotankin seuraavaa leiriä innolla. Mukana on mahtava porukka perheitä ja ohjaajia, joten viikonlopusta tulee varmasti todella onnistunut!

 

 

---

Haluatko vapaaehtoiseksi leiriohjaajaksi? Ilmoittaudu mukaan!