14.9.2020
/
Katja
Katja Timlin
Näe hyvä mussa -hankkeen koordinaattori. Lasten ja perheiden hyvinvoinnin puolesta taisteleva taidepedagogi, joka rakastaa temmeltää metsässä. Heikkouksina suklaa ja kikattaminen!

Olen Katja Timlin ja toimin hankekoordinaattorina Näe hyvä mussa -toiminnassa. Lähdin mukaan uuteen pilottiin leirijohtajaksi ja koordinaattoriksi 2017 ja sitä kautta jäin koukkuun huikeaan vapaaehtoiskaartiin sekä ihanaan työhön. Lisäksi olen toiminut järjestössä vapaaehtoistoiminnan kehittäjänä.

Parasta Lapsille ry tekee valtakunnallisesti ennaltaehkäisevää lastensuojelutyötä.

Haluan olla mukana vaikuttamassa ja rakentamassa parempaa tulevaisuutta perheille ja kasvaville sukupolville ja mahdollistamassa tärkeää vapaaehtoistyötä.

Näe hyvä mussa -toiminnassa kohtaan paljon yhteistyökumppaneita, jotka toimivat perheiden kanssa, sekä tietenkin kohtaan itse lapsia ja perheitä. Heiltä tullut palaute ja seurannan kautta saadut vaikutukset kertovat siitä, että työllä on merkitystä niin perheen jaksamiseen, kuin lasten itsetuntoon, kaverisuhteisiin ja perheen sisäiseen vuorovaikutukseen. Myös keskustelut oman tiimin kanssa ovat avanneet sen, että teemme kaikki tärkeää työtä.

Näe hyvä mussa -toiminta on ennaltaehkäisevä tuki, kädenojennus kriisiytymisuhkassa oleville perheille.

Meille kenelle vain voi tapahtua elämässä äkillisiä asioita, jolloin kaipaamme matalan kynnyksen tukea.

Jos tämä viikonlopputoiminta tai ylipäätään leiritoiminta järjestöstämme jäisi pois, me emme pystyisi tukemaan ennaltaehkäisevästi perheitä ja näin kriisiytyminen toisi laajoja haasteita kuntiin.

Lasten itsetunnon lujittaminen, uudet ystävät, sosiaalisten suhteiden syventäminen ja vanhempien jaksamisen tukeminen ovat vain murto-osa vaikutuksista, joita järjestömme toiminta mahdollistaa.

Järjestömme toimii hyvin pitkälti myös vapaaehtoisten leiriohjaajien vuoksi. Ilman leiritoimintaa monelta puuttuisi tilaisuus ammatilliseen kehittymiseen, vahvistaviin sosiaalisiin suhteisiin ja uusiin upeisiin kokemuksiin.