18.5.2021
/
Minni Viitanen
Minni Viitanen
Minni Viitanen opiskelee sosionomiksi ja oli harjoittelijana Oulun Näe hyvä mussa -leireillä keväällä 2021.

Kun tuore tiimimme tutustui talvikuukausien leiripaikkaan Lomakeskus Onnelaan Oulun Haukiputaalla, kuulimme että ensimmäisten Parasta Lapsille -leirien onnistuminen vuonna 1945 mitattiin vaa’alla. Jos lapsen paino oli leirillä noussut, leiri oli onnistunut tavoitteessaan.

Nykyisin Näe Hyvä Mussa -leirien tavoitteena on lasten hyvinvoinnin lisääntyminen. Miten lapsen hyvinvoinnin lisääntymistä mitataan?

Lasten hymyt lisääntyvät.

Alkutapaamisen varovainen, jännityksen aikaansaama hymynkare muuttuu hyvänolon hymyksi, hyvältä tuntumiseksi, iloksi ja nauruksi. Leirille hakeneet ja valitut lapset tutustuvat toisiinsa ja saavat toisistaan uusia kavereita, ystävystyvätkin. Vuorovaikutus lasten kesken sekä lasten ja aikuisten kesken lisääntyy, yhdessä tekeminen ja osallistuminen lisääntyy. Meidän Näe hyvä mussa -leireillä ensimmäinen uusi ystävyyssuhde syntyi ensimmäisen leirin bussimatkalla Oulusta Onnelaan, siis aivan heti.

Tunteet, niiden näyttäminen ja oman olon sanoittaminen lisääntyvät.

”Mulla sattui mahaan”, sanoi yksi leiriläisistä, kun oma puheenvuoro jännitti. Kysyin, myöhemmin ”sattuuko vielä?” ja sain vastaukseksi pään puistelun aurinkoisesti hymyillen. Leirillä saa olla myös väsynyt, surullinen tai vihainen. Kaikki tunteet ovat sallittuja ja tarvittaessa löytyy aikuinen lohduttaja ja harmin vastaanottaja, jonka kanssa saa purkaa kiukun pois ja kertoa sen syistä tai aiheuttamista tuntemuksista.  Esimerkiksi uuden leirikaverin jääminen pois seuraavalta leiriltä voi aiheuttaa surua, ikävää ja pettymystä.   

Tieto, osaaminen ja rohkeus lisääntyvät.

Kun lähdin lasten kanssa lämmittämään saunaa, kerroin, että meillä on etsittävänä 3 asiaa: polttopuut, tulitikut ja pelti. Kaikki löytyivät ja merkitys selvisi sekä pellille, että sille, miksi saunanuunissa poltetaan puuta. Lapset oppivat rastiradoilla ja pienryhmätyöskentelyssä muun muassa ihmisen kehon toimintaa, terveellisiä elämäntapoja ja luovassa työskentelyssä ideointia ja toisten ehdotuksista innostumista.

Leikki roolivaatteilla ei ole vain pukeutumista, vaan ryhmässä yksi lapsista alkaa ohjaajaksi, toinen asettuu pianon ääreen soittajaksi, kaksi kaverusta tahtoo esittää lapsia ja yksi pukeutuu noidaksi – pian näytelmä on valmis. Hienovaraisella aikuisen ohjauksella syntyy draamankaari ja pian loput leiriläiset ovat uuden teatteriesityksen ensi-illassa. Yksi esiintyvistä lapsista kertoi, ettei ole koskaan ennen ollut näyttämöllä.

Lapset oppivat myös pitämään huolta omista tavaroista, tulemaan toimeen kaikkien kanssa, noudattamaan erilaisten leikkien ja pelien sääntöjä, huomioimaan toisia leikeissä ja peleissä, kokeilemaan uutta, häviämään ja voittamaan, kiittämään ja pyytämään anteeksi, valitsemaan mieluista tekemistä, nukkumaan uudessa paikassa ja noudattamaan ohjeita.

Avoimuus lisääntyy.

Ongelmiin voidaan etsiä ratkaisuja, kun aikuiset tulevat tietoisiksi lasten pulmista. Jos lakana tai pyyhe on unohtunut, löytyy kaapista varaliinavaatteet. Jos lasta häiritsee äänet, voidaan etsiä rauhallisempi paikka. Kun lapset kertovat erimielisyyksistä tai riidoista, ne selvitellään aikuisen kanssa.

Lasten itsesäätely paranee.

Kerta kerralta jaksetaan kuunnella ohjeita paremmin, maltetaan odottaa määritelty hetki, esimerkiksi ”kun olet laskenut 50een”.  Aikuiset oppivat huomioimaan lasten itsesäätelyn tason, erot lasten välillä ja toiminnan mukauttamiseen lapsiryhmän ja yksilöiden tarpeen mukaan.  

Lasten omat vahvuudet huomataan ja vahvuuksia päästään käyttämään.

Kun lasta kehutaan ja häntä huomioidaan, lapsi tekee samoin ympärillään oleville ihmisille, leirikavereille ja aikuisille, perheelle, ystäville, koulukavereille, opettajille, naapureille ja sukulaisille. Lapsi vie vahvuutensa näkyvillä mukanaan kotiin ja auttaa siten vanhempia näkemään hänessä lisää hyvää. Kun lasta kehuu ja huomaa hänen onnistumisensa voisi jopa mitata lisää millejä pituudessa, sillä lapsen ryhti paranee ja olemus kasvaa, kun ”En mä osaa” vaihtuu ilmaukseen ”Kato, mä onnistuin!”.

Kun ruutuaika jää leiriviikonlopuilta pois:

  • Fyysinen vuorovaikutus elekielineen ja kosketuksineen lisääntyy
  • Ulkoilu ja liikunta lisääntyy
  • Ruokahalu paranee
  • Uni aikaistuu ja unen määrä lisääntyy
  • Rentoutuminen ja palautuminen lisääntyy harjoituksilla, saunomisella sekä vietetyn siestan aikana.

Monen lapsen palautteessa yksi parhaita asioita leirillä oli nukkuminen.

Mielipiteiden muodostaminen ja ilmaisu lisääntyvät.

Kaikille annetaan puheenvuoro ja kaikilta kysytään mielipiteitä leirien aikana. Yhteistyö lisääntyy, sillä kaikki toiminta toteutetaan ryhmissä yhdessä leirin aikuisten kanssa. Myös leirin ohjaus on tiimityötä, joten lapset näkevät, että aikuiset vetävät yhtä köyttä, pitävät samat rajat ja toimivat samaan, hyvään suuntaan.

Jokaisesta lapsesta on sanottavana ääneen paljon hyviä asioita. Jos niille antaa painoa ja päästää kiukusta nousseen v-sanan huomiotta, saa paljon enemmän mitattavaa lapsen hyvinvoinnin edistämiseen. Kirosanat ja rumasti puhuminen vähenee lasten kielenkäytössä, sisarusten välinen kiusaaminen myös kotona vähenee, kun jutellaan, että sisarustakaan ei saa lyödä, potkia tai töniä.

Lasten turvataidot lisääntyvät.

Lasten turvallisuusajattelu lisääntyy, kun sitä painotetaan toiminnan perusteluissa. Leirialueen rajat, yhdessä sovittujen sääntöjen noudattaminen sekä aikuisen läsnäolo ja läsnä olo kaikissa toimintatilanteissa on ensiarvoisen tärkeää.

Lasten turvallisuudentunne lisääntyy.