22.12.2020
/
Antti Järviniemi
Antti Järviniemi
Antti on 21-vuotias sosionomiopiskelija, joka teki harjoittelun Riihimäen lasten Näe hyvä mussa -ryhmässä syksyllä 2020.

Kuluneet viisi kuukautta olen saanut suorittaa sosiaalialan harjoitteluani Näe hyvä mussa -hankkeen toiminnassa. Lasten leiritoiminnan lisäksi olen muun muassa ohjannut vanhempien vertaisryhmää ja tehnyt toiminnan arvioinnin toteutusta. 

On ollut hienoa päästä olemaan toiminnassa mukana näin monipuolisesti ja kattavasti; sen lisäksi, että näen lasten riemua leireillä, olen päässyt tutustumaan perheisiin ja tukemaan myös sitä kautta heidän vanhemmuuttaan. Ja arvioinnin toteutuksessa olen kuullut, miten toiminta on antanut pitkäkestoista jaksamista ja voimavaroja mukana olleiden perheiden arkeen. Miten upea tunne, että tekemälläni, ja ennen kaikkea tekemällämme, työllä on aitoa merkitystä. 

Perheiden lisäksi on minullekin opiskelijana tullut valtavasti iloa, intoa ja oppia. Ohjaajatiimin kokeneilta vapaaehtoisilta, osaavilta työntekijöiltä ja kannustavalta harkkaohjaajaltani Katjalta olen saanut myös lisää varmuutta omaan osaamiseeni. Näe hyvä mussa -toiminta on ollut erinomainen paikka oppia ja rakentaa omaa ammatillisuutta. 

Niin vanhempainryhmässä kuin lasten leireilläkin olemme tuoneet esille, miten vahva voimavara kiittäminen on.

Kiitos ohjaa ajatuksia hyvään ja auttaa huomaamaan elämässämme olevia ilon ja onnen aiheita.

Ja kiitollisuus on eittämättä se sana, joka tulee mieleeni miettiessäni tätä syksyä Näe hyvä mussa -toiminnassa. Kiitos kaikille tänä syksynä tutuksi tulleille, on ollut ilo tutustua!