1.6.2022
/
Krista Kuusisto
Krista Kuusisto
Suoritin sairaanhoitajan tutkintoon kuuluvaa lasten ja nuorten työharjoittelua vapaaehtoisen leiriohjaajan roolissa kevään 2022 Näe hyvä Mussa -leirikokonaisuudella. Leirit oli suunnattu Riihimäen lapsille ja ne vietettiin Hauhon lomakeskuksessa.

Positiivinen pedagogiikka oli ensimmäinen asia, jonka kohtasin vapaaehtoistyöntekijän perehdytyksessä leirejä varten. Tästä on puhuttu paljon ohjaajien kesken koko kevään ajan, ja sitä on sovellettu joka leirillä.

Mitä positiivinen pedagogiikka sitten on?

Positiivinen pedagogiikka on pedagoginen suuntaus, jossa kasvattaja tarjoaa ympäristön, työkalut ja läsnäolon, joiden avulla lapsi oppii vahvistamaan omaa hyvinvointiaan. Keskeistä on luonteenvahvuuksien ja myönteisten tunteiden tunnistaminen ja hyödyntäminen. Omien onnistumisten huomaaminen muuttaa lasta vahvemmaksi. Kotioloissakin positiivinen pedagogiikka tukee perheen myönteistä tunneilmapiiriä.

Leireillä havainnoimme lasten hyviä hetkiä ja ohjaajina pyrimme antamaan lapsille paljon myönteistä palautetta ja lisätä myönteisiä hetkiä. Tykkään itse etenkin kehua lasta, ja mielestäni kehuminen on tärkeää myös silloin, kun varsinaista suoritusta ei ole tapahtunut. Yhteiskuntamme on hyvin suorituskeskeinen ja antaa hyvää palautetta hyvästä suorituksesta. Tämän lisäksi on hyvä kehua ja antaa myönteistä palautetta myös esimerkiksi ihan vain olemisesta!

Näe hyvä mussa -leireillä kaikki lapset kohdataan myönteisesti. Ohjaajien tavoitteena on antaa lapsille mahdollisimman paljon kehuja ja positiivista palautetta.

Me ohjaajina haluamme näyttää lapsille, että kehua voi myös ilman varsinaista suoritusta.

Itselleni palkitsevia hetkiä leireillä on ollut lasten itsevarmuuden kasvu ja myönteisen minäkuvan vahvistuminen kevään aikana. Ohjaajat ovat kevään ajan viljelleet lapsille myönteisiä sanoja ja lauseita ja niiden käyttö on lisääntynyt myös lasten keskuudessa. ”Kiitos” tai ”ole hyvä” merkitsevät paljon!

Kiitos.

Krista