19.10.2016
/
Inna-Mari Simola, lasten ja nuorten toiminnan kehittäjä
Inna-Mari Simola
Parasta Lapsille ry:n lasten ja nuorten toiminnan koordinaattori. Lapsuutta ja vanhemmuutta liippaavista ilmiöistä innostuva ja huolestuva. Tykkää yksinkertaisista asioista. Unohtuu usein omiin ajatuksiinsa. Twiittaa: @SimolaInnamari

Kiusaamista voi määritellä monella tapaa, mutta yksiselitteisesti kiusaamisella aiheutetaan tahallaan pahaa mieltä toiselle. Se voi olla sanallista, fyysistä ja myös epäsuoraa. Kiusaaja voi vaikka vaikuttaa muihin niin, että he kääntyvät kiusattua vastaan.

Kiusaaminen on ihan eri asia kuin riidat ja erimielisyydet.

Kun kukaan ei kiusaisi

Monella Parasta Lapsille ry:n lasten ja nuorten toimintaan osallistuvalla on kokemuksia kiusaamisesta ja kiusatuksi tulemisesta kouluympäristössä tai kavereiden keskuudessa. Tämä voi tulla esille monin tavoin.

Meille saattaa tulla jo ennakkotietona lapsen toive ja odotus, että leirillä, viikonloppuryhmässä tai kerhossa kukaan ei kiusaisi tai lapsi antaa positiivista palautetta toiminnasta jälkikäteen, koska ei tullut kiusatuksi tai jos koki kiusaamista, aikuiset puuttuivat siihen.

Lapsiani kohtaan esiintyi ennen kiusaamista mutta niitäkin ollaan saatu karsittua kun lasten rohkeus ja itsevarmuus on kasvanut kun ovat olleet nyt tekemisissä eri lasten kanssa ja ohjaajilta on tullut myös kannustavaa tukea lapsille leirien aikana.  (Vanhemman palaute 2016)

Kiusaaminen ja sen jatkuminen on hyvin haitallista sekä kiusatun että kiusaajan hyvinvoinnin kannalta.

Uusi ryhmä tarjoaa uuden mahdollisuuden

Parasta Lapsille ry:n toiminta tarjoaa mahdollisuuden osallisuuden kokemuksiin ryhmässä ilman valmiiksi muotoutuneita suhteita tai toimintatapoja. Jokainen lapsi on toiminnan alussa samalla viivalla ja ryhmän toiminta voidaan aloittaa ”puhtaalta pöydältä”.

Tuemme lasten ryhmäytymistä heti aluksi erilaisin pelein ja leikein. Lapset ystävystyvät uusien kavereiden kanssa ja saavat onnistumisen kokemuksia tutustumisesta ja ystävyyssuhteiden synnystä, mikä osaltaan vahvistaa itsetuntoa ja lisää kokemuksia hyväksytyksi tulemisesta.

Kiusaamiseen puututaan ja asia selvitetään

Emme voi luvata, että toiminnassamme kukaan ei tulisi kiusatuksi, mutta lupaamme sen, että kiusaamiseen puututaan heti, kun sitä ilmenee.

Kiusaamiseen puututtiin ja asia otettiin puheeksi kiusaajan ja kiusattujen kanssa. (Lapsen leiripalaute 2016)

Lasten välisissä kanssakäymisissä tulee väistämättä tilanteita, joissa ryhmän johtajaa ja ohjaajia tarvitaan luotsaamaan lasten yhdessäoloa. Asiat selvitetään yhdessä osapuolten kanssa ja tarvittaessa ryhmän johtaja on yhteydessä myös huoltajiin.

Kiusaamiseen puuttuminen ja perin juurin selvittäminen voi olla lapselle ihan uutta. Koulumaailmassa ei välttämättä ehditä tai pystytä puuttumaan ja paneutumaan jokaiseen ristiriitatilanteeseen kunnolla.

Kiusaamiseen puuttuminen ja perin juurin selvittäminen voi olla lapselle ihan uutta.

Toiminnassamme jokainen lapsi saa huomiota ja tulee kuulluksi. Lapset kohdataan yksilöinä ja he saavat mahdollisuuden irrottautua totutuista rooleista ja kokea yhteisöllisyyttä uudessa ryhmässä.

Vapaaehtoisten ohjaajien koulutuksissa käydään läpi haasteellisia tilanteita ja niiden selvittämistä. Kiusaamiseen puuttuminen on pitkäjänteistä työtä ja vaatii aikuisilta rohkeutta ja sitkeyttä.

Apuvälineitä aikuisille

Kiusaamisen tunnistamiseen, puuttumiseen ja ehkäisyyn löytyy tietoa ja apuvälineitä. Tässä muutamia linkkejä lasten ja nuorten kanssa toimiville aikuisille ja vanhemmille:

KiVa Koulu – Tietoa vanhemmille koulukiusaamisesta

MLL – kasvattajille ja vanhemmille kiusaamisen ehkäisemisestä

MML, Vanhempainnetti – Mitä vanhemmat voivat tehdä

Ei vihapuheelle – Kirjanmerkit-käsikirja vihapuheesta työskentelyyn 13–18-vuotiaiden kanssa

Apuväline lapselle

Pelastakaa Lapset ry:n Help.some-mobiilisovellus on suunnattu kaikille alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Sovelluksen avulla nuoret voivat saada helposti ja nopeasti tietoa ja neuvontaa erilaisiin huoliin ja ongelmiin liittyen.