7.9.2020
/
Eveliina Tikka
Eveliina Tikka
Eveliina toimii Parasta Lapsille ry:n vapaaehtoisena sekä Parasta Lapsille Hämeenlinna ry:n hallituksen sihteerinä. Hän on ollut mukana muun muassa Näe hyvä mussa -toiminnassa niin fyysisillä leireillä kuin verkkoleireilläkin, sekä vetämässä Hämeenlinnassa OmaOlkkari-kerhoa.

Hei! Olen Eveliina Tikka, ja lupauduin ottamaan osaa Onneksi on joku -kampanjaan, jonka tarkoituksena on tehdä näkyväksi järjestöjen työ ja työn arvo, merkitys ja vaikutus yhteiskunnassa. Esittelen seuraavassa itseäni sekä toimintaani järjestössä.

Toimin Parasta Lapsille ry:n vapaaehtoisena sekä Parasta Lapsille Hämeenlinna ry:n hallituksen sihteerinä. Olen ollut mukana mm. Näe hyvä mussa toiminnassa niin fyysisillä leireillä kuin verkkoleireilläkin, sekä vetämässä Hämeenlinnassa OmaOlkkari-kerhoa. Vapaaehtoisena olen toiminut vuodesta 2017, ja alun perin lähdin mukaan toimintaan koska halusin päästä vapaa-ajalla toimimaan lasten parissa, ja erityisesti leiritoiminta kiinnosti minua.

Järjestön toiminnan arvot vaikuttivat sellaisilta, jotka ovat itsellenikin tärkeitä, ja toiminta sellaiselta, jonka kautta pääsee vaikuttamaan monien lapsien ja perheiden hyvinvointiin. Päädyin mukaan järjestön toimintaan, kun aivan ensimmäiselle Näe Hyvä Mussa -pilottileirille etsittiin facebookin paikallisryhmässä vapaaehtoisia. Silloin työnimenä oli vielä tuetun toiminnan leiri.

Erityisesti Näe Hyvä Mussa -toiminta vaikutti sellaiselta, jota halusin päästä toteuttamaan, sillä terveydenhoitajana lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukeminen on lähellä sydäntäni.

Koen, että omalla toiminnallani on järjestön toiminnassa merkitystä, koska ensisijaisesti leireillä ollaan lapsia ja perheitä varten, ja lapsilta saa usein hyvin suoraakin palautetta omasta toiminnastaan.

On myös ihanaa kuulla perheiltä ja ulkopuolisilta onnistumisen kokemuksista, kun joku lapsi on vaikkapa saanut leiriltä ensimmäistä kertaa kavereita.

Tai nähdä kun lapset oppivat leireillä uusia taitoja. Leireillä oleminen on joskus rankkaa, mutta on mitä hienoin tunne, kun huomaa lasten alkavan luottaa sinuun.

Koen olevani etuoikeutettu, kun olen saanut olla edes jollain tapaa mukana niin monen lapsen ja perheen elämässä, ja auttaa siinä eteenpäin. Nämä saavat minut hakeutumaan leireille aina uudestaan ja uudestaan.

Lisäksi koen, että Parasta Lapsille ry:ssä otetaan vapaaehtoiset hyvin huomioon. Itse olen ottanut osaa järjestön järjestämiin koulutuksiin sekä kiitosjuhliin. On mukavaa saada kiitosta omasta toiminnasta, vaikka suurin kiitos tulee kylläkin usein leireillä lapsilta itseltään.

Toisaalta tiedän myös, että järjestön työntekijät lukevat jokaisen leiristä kirjoittamani palautteen, ja ottavat mielipiteeni huomioon. Koskaan en ole kokenut, ettenkö olisi tullut kuulluksi. Ja perustimmehan me myös Hämeenlinnaan paikallisyhdistyksen, johon olemme saaneet tukea järjestöltä. Kerhon kautta puolestaan pääsemme järjestämään lapsille mielekästä tekemistä iltapäiviin, ja tarjoamaan ilmaisen iltapalan.

Itse olen järjestön kautta saanut uusia tuttavia ja kavereita. Olen ammatiltani terveydenhoitaja, mutta tällä hetkellä toimin sairaanhoitajana ikäihmisten parissa, joten järjestön parissa toimiminen on myös toiminut hyvänä vastapainona sille. Leireillä toimiminen antaa hirveän paljon, ja se toimii itsellekin hyvänä pakona arjesta. Kerhoa tai leiriä vetäessä täytyy olla joka hetki läsnä täysillä, joten ei ehdi miettimään työ- tai kotiasioita. Toisaalta tulevaisuudessa, jos pyrin töihin lasten pariin, auttaa leiriltä saatu kokemus varmasti työhaastatteluissa.

Mitä maailmasta sitten puuttuisi, jos järjestöä ei olisi? Ainakin monelta lapselta saattaisi jäädä esimerkiksi kesäleiri kokonaan kokematta. Lisäksi muutkin paikallisjärjestöt järjestävät erilaista toimintaa, näitäkään ei varmasti olisi ilman kattojärjestöämme.

Toiminnalla tuetaan monesti myös tavalla tai toisella perheiden jaksamista.

Erityisesti tämä tietysti on tavoitteena Näe hyvä mussa -toiminnassa, mutta myös mikä tahansa muu toiminta voi tukea perheiden selviytymistä arjessa. Esimerkiksi perheleiri voi tuoda jollekin perheelle kaivatun paon arjen haasteista; pääsyn jonnekin missä on muiden järjestämää ohjelmaa ja muiden laittamaa ruokaa. Tai paikallisyhdistys voi vaikkapa mahdollistaa retken jonnekin, mihin perheellä ei välttämättä muuten olisi varaa.

Toisaalta minusta on tärkeää myös ihan vain päästä antamaan mahdollisuus ilolle. Mitä meillä olisikaan ilman sitä? Ilon kautta voimme tuottaa lapsille ja perheille ainutlaatuisia kokemuksia. Ja ilon tunteilla puolestaan on mittavia vaikutuksia ihmisten psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Haisulin sanoin: ”Oi, että minulla tulee hyvä olo, kun saan tuottaa toisille iloa!” (Muumilaakson tarinoita – Muumipappa kaipaa vaihtelua.)

---

Onneksi on joku

Sosiaali- ja terveysalan järjestöissä toimii 550 000 vapaaehtoista ja työntekijää. Ilman heitä, monia suomalaisten hyvinvointia tukevia palveluita ei olisi. Järjestöt takaavat sen, että erilaisissa elämäntilanteissa jokaiselle löytyy joku, joka tukee, kuuntelee, pitää huolta tai edistää hyvää oloa arjessa. Parasta Lapsille ry tekee ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä. Se järjestää leirejä ja vapaa-ajan toimintaa lapsille ja lapsiperheille: aikaa ilolle ja aikaa yhdessä. Onneksi on joku.

Tule vapaaehtoiseksi