Järjestöuutiset
25.9.2015
Parasta Lapsille ry täyttää tänä syksynä 70 vuotta. Pitkää taivalta juhlitaan sekä toiminnan sisällä että syksyllä muutamaankin otteeseen.

Kun Parasta Lapsille vuonna 1945 syntyi, elettiin Suomessa aineellisesti hyvin niukoissa oloissa. Parasta Lapsille ry:n perustivat naisjärjestöt, perustamiskokouksen koolle kutsujana toimi Suomen Naisten Demokraattinen liitto. 

Järjestö luotiin ajamaan köyhimmän kansanosan lasten asemaa. SNDL:n naisilla oli uutta järjestöä perustaessaan keskeisenä ajatuksena äitien mahdollisuus auttaa toisia äitejä. Heti kirjattiin ylös myös ajatus siitä, että vähävaraisten perheiden lapset ansaitsevat kunnon kesäloman.

Ensimmäiset kesäleirit järjestettiin kesällä 1946. 

Maailma muuttuu, lapset eivät

Parasta Lapsille ry on 70 vuoden aikana tukenut lapsia ja lapsiperheitä monella tavalla. Järjestö on nojannut alusta asti vapaaehtoisuuteen: aina on löytynyt uusi sukupolvi jatkamaan työtä lasten ja perheiden eteen. 

Järjestö on tehnyt vuosien varrella mm. tärkeää yhteiskunnallista vaikutus-, koulutus- ja tutkimustyötä. Lapsille ja myöhemmin perheillekin tarjotut toimintamuodot ovat ajan saatossa vaihdelleet, mutta leiritoiminta on säilynyt vahvimpana toimintamuotona tähän päivään asti.

Miten leiritoiminta on muuttunut?

Järjestössä on tapana kertoa tarinaa siitä, kuinka alkuvuosina lapset punnittiin ennen leiriä ja leirin jälkeen: kertyneet kilot olivat toiminnan onnistumisen mittari. Vaikka ruoka onkin edelleen tärkeä osa toimintaamme, nykyään toiminnan onnistumista ei mitata vaa'alla vaan palautteiden ja tutkimusten kautta.

Toiminnan sisältöjä on tietysti vuosien varrella kehitetty ajan hengen mukaan. 1950-luvulla leirille määriteltiin kasvatustehtävä, jossa rohkaistiin lapsia mm. omatoimisuuteen ja opetettiin alkeita yhteisvastuun ja toveruuden merkityksestä. 1980-luvulla toiminnassa tuotiin esiin rauhanaatetta ja kansainvälistä ystävyyttä. Tänä päivänä toiminnassamme on tärkeää toiminnallisuus ja läsnäolo: yhdessä tekeminen, aikuisen antama huomio lapselle, yhdessäolo perheen kanssa sekä vertaistuki.

Vapaaehtoisuus järjestön perusta

Lapset tarvitsevat ympärilleen turvallisia aikuisia. Joka vuosi noin 200 turvallista ja luotettavaa aikuista antaa aikaansa järjestömme kautta lasten ja perheiden hyväksi.

Vapaaehtoisuus on edelleen toimintamme perusta.

Juhlahumua!

Parasta Lapsille ry:n 70-vuotista matkaa juhlitaan sekä paikallisesti että valtakunnallisesti. Juhlavuosi näkyy myös toiminnassa: kakkua on syöty useammassakin pöydässä! 

Syksyn valtuuston yhteydessä 26.9. syntymäpäiviä vietetään Lomakeskus Pukkilassa valtuuston, hallituksen, henkilökunnan sekä pienen kutsuvierasjoukon kera. 

Varsinainen päätapahtuma juhlavuodelle on lapsen oikeuksien viikolla ti 17.11., jolloin kutsumme teidät kaikki tutustumaan toimistoomme Huvikumpuun Malmille! 

Asiasta tiedotetaan vielä lähemmin. 

Katso juhlavuoteen liittyvä kuvakollaasi Youtubesta!