Järjestöuutiset
5.2.2015
Enrique Faundez, Auta mapuchelasta -projektin päällikkö, vieraili Suomessa tammikuussa 2015.

Tapaamisia kummien ja ulkoministeriön kanssa

Lastensuojelusäätiö PIDEEN:n talouspäällikkö ja Auta mapuchelasta -projektimme johtaja Enrique Faundez vieraili Suomessa 18.1.–26.1.2015. Matkan aikana kävimme keskusteluja mm. ulkoministeri Erkki Tuomiojan lehdistöavustaja Tero Shemeikan kanssa sekä ulkoministeriön kansalaisyhteiskuntayksikön vastuuvirkamiehen Antti Putkosen kanssa. Mapucheasia tuntui kovin kiinnostavan.

Suomella on yli 80-vuotiset diplomaattisuhteet Chilen kanssa, joten kyseisen maan ihmisoikeustilanne ei saa jäädä pimentoon. Viestiä on vietävä sinne, missä on vaikutusvaltaa.

Enrique tapasi kummitoiminnassa mukana olevia Helsingissä ja Tampereella. Hän ihaili kummien sitkeyttä olla mukana lasten koulunkäyntiä tukemassa. ”Kummiapu on todella merkittävä, koska usealla perheellä kuukausitulot ovat korkeintaan 200 euroa”.

Auta mapuchelasta -projektin kuulumiset

Auta mapuchelasta -projektimme on edennyt loistavasti, jopa laajemmin kuin suunniteltiin. Vuonna 2007 aloitetun toiminnan tulokset alkavat nyt näkyä. Kävimme Enriquen kanssa lävitse projektin eri osa-alueet ja totesimme, että suunnitelmat toteutuvat suunnitelmien mukaisesti ja on päästy jopa tavoitteiden yli! On saatu mm. vapaaehtoinen sairaanhoitaja opastamaan mapucheita terveysasioissa esimerkiksi hammashuollossa. Lisäksi kunnan kanssa yhteistyössä on pystytty tarjoamaan psykologipalveluita lapsille.

Enrique oli mukana myös Parasta Lapsille -järjestön puheenjohtajapäivillä Kotkassa, jossa hän kertoi seikkaperäisesti projektimme tämän hetkisestä toiminnasta ja mapucheiden yhteiskunnallisesta tilanteesta.

Lue tästä tiivistelmä Enriquen esitelmästä.