Enrique Faundez, PIDEEN talouspäällikkö ja Auta mapcuhelasta -projektin päällikkö, vieraili Suomessa 2015. Tässä hänen katsauksensa Tirúan tilanteeseen.

PIDEE:n ja Parasta Lapsille ry:n yhteistyö

PIDEE on perustettu Chilessä vuonna 1978, kun 12 rohkeaa naista perusti lastensuojelujärjestön suojelemaan lapsia diktatuurin konfliktitilanteissa. Toiminnan alussa kansainväliset ihmisoikeuskysymykset olivat keskiössä: koulutus, terveydenhuolto, erityisopetus sekä maastakarkoitettujen ihmisten Chileen jääneiden perheiden tukeminen.

PIDEE:n toiminnan piirissä oli 1979–2000 12 000 lasta. Toiminta oli keskittynyt erityisesti maastakarkoitettujen ja vainoittujen perheiden lapsiin.

Juuri tähän tarpeeseen perustettiin orvoille lapsille lastenkoti ja Parasta Lapsille -järjestö Suomesta lähti hankkeeseen yhteistyökumppaniksi. Vuodesta 1981 lähtien Parasta Lapsille -järjestön kautta solmittiin kummisuhteita ja tuettiin lasten koulunkäyntiä Chilessä. Auta Chilen lasta -projektin aikana 700 lasta suoritti opistotasoisen tutkinnon. Nykyään monet autetuista lapsista ovat itse mukana PIDEEN projektissa.

Auta mapuchelasta -projektin synty

Vuonna 2005 Enrique vieraili Parasta Lapsille -järjestön 60-vuotisjuhlissa. Tuolloin monet projektissa autetuista lapsista olivat saaneet koulunsa loppuun ja mietittiin, miten vielä voitaisiin mapuchelapsien eteen tehdä. Alettiin suunnitella Auta mapuchelasta -projektia.

Vuoden 2006 aikana PIDEE kartoitti mapucheiden tilannetta ja etsi hyvää paikkaa projektille. Tällöin löydettiin Tirúan kunta ja Primer Aquan koulu. Projekti starttasi 2007 ja ulkoministeriö lähti mukaan tukemaan projektia.

Mihin projekti tähtää, mitä tehdään?

Samat ongelmat, joita mapucheilla oli vuonna 2005, ovat edelleen olemassa: 48 prosenttia mapucheiden metsistä on metsäyhtiöiden hallussa. Elinkeinot ovat köyhässä kunnassa tiukassa ja projekti maiden takaisin saamisen kanssa etenee hitaasti. Maita on koitettu ostaa takaisin, mutta viljellyt puut ovat köyhdyttäneet maata.

Tirúan kunta on edelleen myös jännitteinen: alueella partioi paljon poliiseja kiväärien kanssa. 

Lasten koulutus

Auta mapuchelasta -projektissa on keskitytty nimenomaan lasten koulutukseen, joka pitkällä aikavälillä tarjoaisi lapsille paremman tulevaisuuden ja mahdollisuuden työllistyä. Paitsi lapsiin, projektissa tehdään työtä laajasti lasten vanhempien sekä koulun henkilökunnan kanssa, jotta saadaan sitoutettua koko yhteisö lasten koulunkäyntiin.

Vuonna 2007 saatiin rakennettua Primer Aqua -kouluun kirjasto. Suurin osa kirjaston kirjoista on espanjankielisiä. Kieli on myös lapsille ongelma, sillä vaikka koulussa opetetaan mapucheiden äidinkieltä mapudungunia, kielellä ei ole kirjoitettua kielioppia eikä kielen opiskelulle tavoitetta.

Chilen valtio on velvoitettu järjestämään välineet kouluihin, esim. tietokoneet ja printterit, mutta sen sijaan paperit ja värit eivät kuulu valtion velvollisuuksiin ja kuluvista materiaaleista on jatkuvasti pula.

Lauantaityöpajat

PIDEE järjestää myös lauantaityöpajoja vapaaehtoisten ja PIDEEN työtiimin voimin. Ohjaustuokion jälkeen työpajoissa tarjotaan ilmainen välipala, mikä jo pelkästään houkuttelee lapsia osallistumaan vapaaehtoisiin työpajoihin.

PIDEE tekee myös tärkeää ihmisoikeustyötä, jotta lapset tulisivat huomatuksi. Aiemmin työtä tehtiin vain kahdessa koulussa, nyt sen piirissä on jo 1300 lasta. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Tirúan kunnan kanssa. Lasten tilannetta lähivuosina alueella kartoitettu ja tässä yhteydessä on selvinnyt, että lapset tekevät koulun ja läksyjen jälkeen kotona töitä: leikkin ei ole lainkaan aikaa. Oikeus leikkiin on noussut yhdeksi tärkeäksi lapsen oikeuksien teemaksi.

Elinkeinot

Tirúan kunta on yksi Chilen köyhimmistä, vaikka ympärillä on paljon kaivos- ja metsäteollisuutta. Näistä ei tule tuloja Tirúalle. Alueella on vaikea myös saada työtä ja pääasiassa yhteisön työt ovat perinteistä maanviljelystä, yhteisöllistä pienmaanviljelyä tai käsitöiden tekemistä ja myyntitoimintaa.

PIDEE tukee myös äitien käsitöitä: hankkii mm. villaa ja on osaltaan auttanut, että naiset saisivat käsitöitään kohtuuhinnalla myyntiin Santiagon markkinoille. Aiemmin välissä toimi liike, joka veti voitot välistä: osti käsityöt halvalla ja myi markkinoilla tuplahintaan. Nyt eräs alueen paluumuuttaja vie naisten käsitöitä Santiagon markkinoille ja maksaa tekijöille kunnon hinnan.

Kesäleiri

Aluksi lasten kesäleirejä järjestettiin PIDEEN voimin, nyt mukana on myös yhteistyökumppaneita. Tirúan kunta antaa koulubussit leirin käyttöön ja järjestö, joka huolehtii Tirúan alueen kouluruoasta, hoitaa myös leirille ruokahuollon.Tosin kaikki lapset eivät tykkää kouluruoasta, jota syödään ympäri vuoden, joten PIDEE ostaa lisäaineita, jotta leiriruoka olisi vähän maukkaampaa.

Leirillä yövytään teltoissa. Lapset jaetaan iän mukaan kolmeen ryhmään ja leirillä on aikataulut, joita pyritään noudattamaan. Käytännössä tämä on vaikeaa, koska lapset ovat niin innoissaan leirille pääsystä, että heräävät jo kuudelta uimaan ja valvovat puolille öin. Ohjaajat tekevät siis työtä kahdessa vuorossa kello 06–01 välillä. Työpajoja järjestetään kolmena päivänä ja lapset saavat itse valita, mihin osallistuvat. Viimeisenä päivänä esitellään tuotokset, esim. sirkusesitykset tai käsityöt.

Leirillä on mukana myös vanhoja mapuchetietäjiä, jotka opastavat mapuchelapsia oman kulttuurin tuntemukseen.

Yhteenveto: kummien merkitys yhteisölle

Aiemmin Tirúassa lapset kävivät koulua korkeintaan peruskoulun loppuun asti. Nykyään tehdään työtä paitsi lasten, myös vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. Tätä kautta myös aikuiset sitoutetaan lasten koulunkäyntiin. Selkein merkki tästä on se, että jo 30 lasta käy lukiota ja kaksi on päässyt jopa yliopistoon asti opiskelemaan. Lukioon lähdetään Tirúan ulkopuolelle.

Vuonna 2012 haastateltiin myös lukioiden henkilökuntaa siitä, kuinka lapset olivat pärjänneet. Aluksi lapsilla on ongelmia, koska opetuksen taso on Tirúassa keskimääräistä heikompaa. Varsinkin englanti, espanja ja matematiikka tuottavat vaikeuksia ensimmäisenä lukiovuonna. Mutta sen sijaan kiitosta tuli motivaatiosta ja sitoutumisesta opiskeluun. Lapset menestyvät lukiossa alkuvaikeuksien jälkeen kohtuullisen hyvin.

Jatko-opiskelumahdollisuudet ovat huonot: halvin lukion jälkeinen tutkinto maksaa 4000 euroa vuodessa. Chilessä on mahdollista saada tukia, jos on todella köyhä ja menestyy erittäin hyvin koulussa, mutta tuki ei kuitenkaan kata kaikkia kustannuksia. Osassa lukioista on onneksi mahdollisuus opiskella samalla ammattitutkinto, esim. mekaanikon tai lähihoitajan tutkinto.

Hyvänä uutisena Enrique mainitsee sen, että kun Tirúan projekti on saanut näkyvyyttä ja sitä kautta myös vapaaehtoisten määrä on koko ajan kasvussa, heitä tulee mm. Santiagosta. Osa näistä vapaaehtoisista on hyvin koulutettuja ja näin Tirúan nuoret näkevät esimerkkejä koulutetuista ihmisistä ja saavat uskoa siihen, että tällainen tulevaisuus on myös heille mahdollinen.

Yhä useammalla lapsella on mahdollisuus opiskella itselleen ammatti.