Parasta Lapsille ry on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö. Tavoitteemme on vahvistaa lapsiperheiden arjessa jaksamista ja hyvinvointia. Järjestämme leiri-, viikonloppu- ja kerhotoimintaa lapsille, nuorille ja lapsiperheille. Toimintamme on monikulttuurista.

Parasta Lapsille jo vuodesta 1945

Parasta Lapsille ry perustettiin heti sotien jälkeen 1945. Vaikka maailma ympärillä on muuttunut, meidän tavoitteemme on sama: pyrimme tukemaan ja vahvistamaan lasten ja perheiden hyvinvointia.

Parasta Lapsille on valtakunnallinen järjestö, joka koostuu keskusjärjestöstä sekä noin kymmenestä paikallisyhdistyksestä ja toimintaryhmästä. Parhaiten järjestö tunnetaan ja tiedetään sen järjestämistä lasten ja perheiden leireistä.

Toimintaa järjestetään ympäri maata monissa vuokratiloissa sekä tietysti järjestön omissa leirikeskuksissa Lomakeskus Pukkilassa Virroilla sekä Leirikeskus Koivuhaassa Haukiputaalla. Näitä vuokrataan myös kokous- ja juhlatiloiksi, lisäksi Lomakeskus Pukkilassa järjestetään keväisin ja syksyisin leirikouluja.

Parasta Lapsille -toimisto sijaitsee Malmilla Helsingissä. Toimistossa työskentelee yhdeksän henkilöä. Katso yhteystiedot.

Osallistumme lisäksi kansainväliseen avustustoimintaan ja toimimme yhteistyössä viranomaisten, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Järjestömme on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Vapaaehtoiset järjestön perusta

Parasta Lapsille ry:n toiminta on tukeutunut aina vapaaehtoisuuteen. Toiminnan mahdollistavat toimintaan koulutettavat vapaaehtoiset yhdessä järjestön työntekijöiden kanssa. Vuosittain toiminnassamme on noin 200 vapaaehtoista. 

Parasta Lapsille -järjestön toimintaa ohjaavat arvot:

  • moninaisuus
  • luotettavuus
  • yhteisöllisyys
  • kestävä kehitys

YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa kaikkea toimintaamme. Olemme voittoa tavoittelematon järjestö, jonka rahoitus tulee pääasiassa Lasten Päivän Säätiöltä sekä Veikkaukselta.

Toimintamme on monikulttuurista.

Parasta Lapsille ry on seuraavien jäsen:  Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry, Lastensuojelun Keskusliitto, Sosiaalialan Työnantajat ry, SOSTE ry, SOSTE/EAPN-Fin, Suomen Leirikouluyhdistys ry, FEE Suomi, Väestöliitto. Parasta Lapsille ry kuuluu myös Lapsen oikeuksien viestintäverkostoon.