Parasta Lapsille ry:n toimintaa ohjaa ajatus yhteiskunnallisesta tasa-arvosta. Erityisen huomion kohteena järjestön toiminnassa ovat aina olleet heikommassa asemassa olevat lapset ja lapsiperheet. Parasta Lapsille ry on kehittänyt toimintaansa tavoitteellisesti ehkäisevän lastensuojelun järjestöksi.

Parasta Lapsille -arvot

  • lapsuuden kunnioittaminen
  • luotettavuus
  • suvaitsevaisuus
  • avoimuus
  • yhteisöllisyys.

Nämä arvot sitovat kaikkia Parasta Lapsille -toiminnassa mukana olevia, sekä henkilökuntaa että vapaaehtoisia. Nykyinen strategia ja arvot on päivitetty vuonna 2018.