Yhdistyksen toimintaa ohjaavat järjestön arvot sekä ajatus yhteiskunnallisesta tasa-arvosta ja kansalaisten hyvinvoinnista. Erityisen huomion kohteena yhdistyksen kaikessa toiminnassa ovat heikommassa asemassa olevat ihmiset.

Yhdistyksen toiminta pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Yhdistys on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.  

Parasta Lapsille -arvot

  • Moninaisuus
  • Luotettavuus
  • Yhteisöllisyys
  • Kestävä kehitys

Nämä arvot sitovat kaikkia Parasta Lapsille -toiminnassa mukana olevia, sekä henkilökuntaa että vapaaehtoisia. Nykyinen strategia ja arvot on päivitetty vuonna 2019.