Jokaisen Parasta Lapsille ry:n toimintaan osallistuvan vapaaehtoisen on hyvä osallistua vuoden aikana ainakin yhteen koulutukseen. Uudet ohjaajat osallistuvat myös leiriohjaajien peruskoulutukseen. Valitse itsellesi sopiva koulutus ja ilmoittaudu mukaan!

Peruskoulutukset

Leiriohjaajakoulutus on peruskoulutus toimintaan tuleville uusille vapaaehtoisille. 

Jokaisen uuden ohjaajan tulee osallistua maksuttomaan peruskoulutukseen ennen leiriä. 

Koulutusten pääkohtia ovat:

  • Parasta Lapsille ry ja järjestön arvot
  • vapaaehtoisuus
  • hyvät leirikäytännöt
  • leiriohjelman suunnittelu
  • leiriturvallisuus

Ilmoita kiinnostuksesi toimia leiriohjaajana.

Lisäkoulutukset

Järjestämme vapaaethoisille maksuttomia lisäkoulutuksia eri teemoista. Syksyn 2022 teemoja ovat muun muassa Metsämatka: kuinka viettää hauskaa leiriohjelmaa lasten tai perheiden kanssa luonnossa. 

Minä ohjaajana – haastavat tilanteet -koulutuksessa käsittelemme dialogisen vuorovaikutuksen perusteita lapsiryhmässä: lapsen kohtaaminen yksilöllisesti ja osana ryhmää sekä omien vahvuuksien hyödyntäminen ryhmän ohjaajana. Näin luodaan hyvä pohja onnistumisen kokemuksille niin leiriläisille kuin ohjaajille.

Lisäksi järjestämme Sano ääneen – Parasta Lapsille -foorumin, jossa rakennetaan hyvää keskustelukulttuuria.

Kaikki koulutukset löydät Tapahtumakalenteristamme.

Tervetuloa mukaan!