Siiri Pakkala teki opinnäytetyön miesten motivoimisesta vpaaehtoiseksi toimintaamme.

Opinnäytetyöni tilaajana toimii valtakunnallinen lastensuojelujärjestö Parasta Lapsille
ry. Opinnäytetyössäni paneudun vapaaehtoistyön taustoihin. Tutkin sen merkitystä
niin yhteiskunnalle, kuin tietylle ryhmälle sekä vapaaehtoistoiminnassa toimijalle
itselleen.

Opinnäytetyöni aihe kumpuaa tarpeesta saada lisää miespuolisia vapaaehtoisia Parasta
Lapsille ry:lle. Järjestön vapaaehtoisista vain 20 % on miehiä, ja viestintävastaavan
mukaan järjestön sosiaalinen media tavoittaa viestinnässään 85 % naisia.

Opinnäytetyöni tavoitteena on tuoda Parasta Lapsille ry:n toimintaan uusia keinoja
innostaa ja motivoida miesvapaaehtoisia heidän toimintaansa, sekä tarkastella niitä
syitä, mikä on saanut jo toimintaan osallistuneet miehet jäämään toimintaan mukaan.
Ymmärryksen kasvattaminen aiheesta hyödyttää tilaavaa tahoa ja parhaimmillaan
koko vapaaehtoistoimintaa järjestävää kenttää sekä yhteisöpedagogien
alaa.

Vapaaehtoistyön kenttä sekä siihen liittyvät ilmiöt ovat moninaisia, ja vapaaehtoistoimintaa
voi järjestää ja toteuttaa monenlaisilla eri tavoilla. Vapaaehtoistyön suurin
toteuttava taho on kolmas sektori.