Parasta Lapsille ry (Y-tunnus: 0201826-3)
Vilppulantie 2, 00700 Helsinki
Sari Nikula-Heino, 09 350 8630

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Sari Nikula-Heino

Rekisterin nimi: Parasta Lapsille ry:n vapaaehtoisrekisteri

Rekisterin käyttötarkoituksena on järjestön vapaaehtoisten yhteystietojen säilyttäminen vapaaehtoistehtäviä ja yhteyden hoitamista varten.

Rekisteriin kerätään henkilön nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ruokavalio, äidinkieli, ensiaputaidot sekä Parasta Lapsille ry:n koulutuksiin osallistuminen ja henkilön vapaaehtoistehtävät, luottamustehtävät ja ansiomerkit.

Rekisteriin tallennetavat tiedot saadaan pääasiassa rekisteröidyltä itseltään tai paikallisyhdistykseltä vapaaehtoissuhteen alkaessa tai sen aikana. Tietoja voidaan päivittää henkilötietopalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä kuten väestötietojärjestelmästä ja muista vastaavista rekistereistä.

Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille kolmansille osapuolille.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin sisältämiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkistaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yllä mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Tarkastuspyynnön tulee olla kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti tarkastuspyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin tiedot on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan Parasta Lapsille ry:n toimiston henkilökunta. Organisaatioon kuuluvilla henkilöillä on rekisteriin henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.