Vapaaehtoisena olet turvallinen ja luotettava aikuinen:

  • Olet oma itsesi, hyödynnät omaa persoonallisuuttasi, omia tietoja ja taitojasi sekä omaa elämänkokemustasi.
  • Sitoudut järjestön toimintaperiaatteisiin ja arvoihin.
  • Toimit lapsuutta kunnioittaen ja lapsen toiveita kuunnellen sekä huomioit lapsen tarpeet ikäryhmittäin ja kehitysvaiheittain.
  • Luot turvallisen ilmapiirin lapsille toisten aikuisten kanssa.

Toimintasi on tasa-arvoista ja puolueetonta

  • Kunnioitat erilaisuutta ja edesautat omalla toiminnallasi eri-ikäisten ja erilaisista elämäntaustoista tulevien keskinäistä toimeen tulemista. Vapaaehtoisena sinua sitoo vaitiolovelvollisuus
  • Et puhu lapsista ja perheistä tietoosi tulevia asioita eteenpäin järjestön sisällä etkä ulkopuolella.
  • Vaitiolovelvollisuutesi jatkuu vapaaehtoistoimintasi päätyttyäkin.
  • Et valokuvaa Parasta Lapsille ry:n toimintaa ilman erillistä sopimusta.

Yhteydenpito ja yhteystietojen vaihtaminen toiminnassa olleiden alaikäisten lasten kanssa ei ole sallittua.

Vapaaehtoissuhteen voi purkaa sekä vapaaehtoinen että Parasta Lapsille -järjestö.