Parasta Lapsille -järjestö on toiminut jo 70 vuotta vapaaehtoisuuteen luottaen. Uskomme edelleen järjestötoimintaan sekä vapaaehtoisuuteen: aina tulee olemaan ihmisiä, joita kiinnostaa vapaaehtoinen tekeminen yhteisen hyvän eteen!

Erilaisuus on toiminnan voimavara

Parasta Lapsille -vapaaehtoisjoukko on kirjava: on miehiä, naisia, opiskelijoita, työikäisiä, eläkeläisiä... Nuorimmat leiriohjaajaharjoittelijat ovat 16–17-vuotiaita, vanhimmat vapaaehtoiskonkarit yli 70-vuotiaita.

Vapaaehtoisen ammatilla ja koulutuksella ei ole vapaaehtoistyössämme merkitystä. Sen sijaan tärkeää on aito kiinnostus lasten ja perheiden hyvinvointia kohtaan sekä halu oppia ja toimia yhdessä muiden kanssa. Kaikilla ihmisillä on omassa elämässään hankittuja tietoja ja taitoja, joita voi hyödyntää toiminnassamme.

Vapaaehtoisuus on parhaimmillaan antoisaa yhdessäoloa, joka saa voimansa ihmisten erilaisuudesta.

Lue yhden vapaaehtoisemme kokemuksia täältä. Piia on ollut vapaaehtoisena nuorten leirillä, perheleirillä, perheiden viikonloppuryhmässä sekä lasten viikonlopussa 2015.

Etsimme kesälle 2018 leiriohjaajia! Katso video, mitä toivomme kesäleiriohjaajalta:

Laatuvaatimukset vapaaehtoistyössä

Toiminnan järjestäminen vapaaehtoisvoimin ei vähennä vaatimuksia toiminnan laadulle. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti toiminnasta saatujen palautteiden ja ulkopuolisten tutkimusten avulla. Vapaaehtoisten merkitys toiminnan kehittämisessä on todella tärkeä.

Vapaaehtoistyö on palkatonta toimintaa. Vapaaehtoinen antaa aikaansa järjestön käyttöön, mutta toisaalta vapaaehtoiselle ei synny toimintaan osallistumisesta kustannuksiakaan. Järjestö kustantaa täysihoidon ja tarvittavat kuljetukset koulutuksiin ja leireille. Vapaaehtoiset myös vakuutetaan tapaturman varalta. Toiminnasta saa pyydettäessä osallistumistodistuksen. 

Kokemuksia Parasta Lapsille -vapaaehtoisuudesta

Lasten toiminta

Perheiden toiminta

Parasta Lapsille -vapaaehtoisuudesta, koulutuksista yms.

Mitä odotamme vapaaehtoisiltamme?

Odotamme vapaaehtoisiltamme:

  • järjestön sääntöjen, toimintaperiaatteiden ja arvojen hyväksymistä ja niihin sitoutumista
  • aitoa kiinnostusta lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimimiseen
  • luotettavuutta
  • vaitiolon ja salassapidon periaatteeseen sitoutumista
  • täysi-ikäisyyttä. Poikkeuksena: järjestötoimintaan pääsee mukaan jo 15-vuotiaana sekä lasten ja perheiden leireillä jo 16-vuotias voi toimia ohjaajaharjoittelijana.

Parasta Lapsille -vapaaehtoisuuden pelisäännöt täällä.

Vapaaehtoisuuden eri vaihtoehdot

Vapaaehtoisena tai jäsenenä paikallisosastossa

Parasta Lapsille -järjestön paikallisosastot toimivat eri puolilla Suomea järjestäen leiritoimintaa lapsille ja nuorille. Osastot järjestävät myös perhetoimintaa, kampanjoita ja tempauksia. Jokainen osasto on erilainen toimien alueen tarpeiden mukaisesti.

Osastotoiminta tarjoaa erilaisia tehtäviä yhdistystoiminnasta kiinnostuneille. Virallisena jäsenenä saat myös näköalapaikan valtakunnalliseen Parasta Lapsille -toimintaan ja voit olla kehittämässä koko Parasta Lapsille -järjestöä. Osastotoiminta tarjoaa monipuolista sisältöä elämään sekä elinikäisiä ystäviä!

Vapaaehtoisena leirillä tai viikonloppuryhmässä

Parasta Lapsille ry järjestää vuosittain noin 20 leiriä lapsille ja nuorille (7–16-vuotiaille) sekä 8–9 perheleiriä. Lasten leirijaksot järjestetään eri ikäryhmien kehitysvaiheet huomioiden. Leiritoimintamme on monikulttuurista, mutta toimimme suomen kielellä.

Toiminta järjestetään koulujen loma-aikoina ennen kaikkea omissa lomakeskuksissa Virroilla ja Haukiputaalla. Lisäksi Karhulan ja Pietarsaaren osastot järjestävät leirejä omilla alueillaan.

Varsinaisten leirien lisäksi järjestämme lapsille ja lapsiperheille viikonlopputoimintaa, joissa sama lapsi- tai perheryhmä kokoontuu 3–4 kertaa viikonloppuleirille.

Vapaaehtoisena kerhotoiminnassa

Paikallisosastoilla on kerhotoimintaa perheille Oulussa, Tampereella, Lappeenrannassa ja lasten kerhotoimintaa järjestetään Helsingissä. Lisätietoja paikallisosastoista.

 

Miten ottaa ensimmäinen askel?

Ota yhteyttä lomakkeella tai suoraan toimistoon (katso yhteystiedot) vapaaehtoiskoordinaattoriin Katja Timliniin!

Parasta Lapsille rekisteriseloste.