Parasta Lapsille -järjestö on luottanut yli 75 vuotta vapaaehtoisuuteen. Uskomme edelleen, että työ yhteisen hyvän eteen palkitsee tekjänsä ilolla, hienoilla kokemuksilla ja kohtaamisilla.

Keitä Parasta lapsille -vapaaehtoiset ovat?

Vapaaehtoiset ovat miehiä, naisia, opiskelijoita, työikäisiä, eläkeläisiä. Nuorimmat leiriohjaajaharjoittelijat ovat 16–17-vuotiaita, vanhimmat vapaaehtoiskonkarit yli 70-vuotiaita. Tällä joukolla on monenmoista ammattia ja koulutusta! Kaikilla ihmisillä on omassa elämässään hankittuja tietoja ja taitoja, joita voi hyödyntää toiminnassamme. Sen sijaan tärkeää on

 • aito kiinnostus lasten ja perheiden hyvinvointia kohtaan 
 • halu oppia  
 • tahto toimia yhdessä muiden kanssa. 

Moni vapaaehtoinen suorittaa leiritoiminnassa opintoihin liittyviä harjoitteluita sekä opintopisteitä. 

Laatuvaatimukset vapaaehtoistyössä

Vapaaehtoiset saavat perehdytyksen toimintaan, järjestämme myös lisäkoulutuksia kokeneille vapaaehtoisille eri teemoista. Kehitämme lasten ja perheiden toimintaa toiminnasta saatujen palautteiden ja ulkopuolisten tutkimusten avulla. Vapaaehtoisten merkitys toiminnan kehittämisessä on todella tärkeä.

Vapaaehtoistyö on palkatonta. Vapaaehtoinen antaa aikaansa järjestön käyttöön, mutta toisaalta vapaaehtoiselle ei synny toimintaan osallistumisesta kustannuksiakaan. Järjestö kustantaa täysihoidon ja tarvittavat kuljetukset koulutuksiin ja leireille. Vapaaehtoiset myös vakuutetaan tapaturman varalta. Toiminnasta saa pyydettäessä osallistumistodistuksen. 

Kokemuksia Parasta Lapsille -vapaaehtoisuudesta

Lasten toiminta

Perheiden toiminta

Parasta Lapsille -vapaaehtoisuudesta, koulutuksista yms.

Mitä odotamme vapaaehtoisiltamme?

Odotamme vapaaehtoisiltamme:

 • järjestön sääntöjen, toimintaperiaatteiden ja arvojen hyväksymistä ja niihin sitoutumista
 • aitoa kiinnostusta lasten, nuorten ja lapsiperheiden parissa toimimiseen
 • luotettavuutta
 • vaitiolon ja salassapidon periaatteeseen sitoutumista
 • täysi-ikäisyyttä. Poikkeuksena: järjestötoimintaan pääsee mukaan jo 15-vuotiaana sekä lasten ja perheiden leireillä jo 16-vuotias voi toimia ohjaajaharjoittelijana.

Parasta Lapsille -vapaaehtoisuuden pelisäännöt täällä.

Vapaaehtoisuuden eri vaihtoehdot

Vapaaehtoisena tai jäsenenä paikallisyhdistyksessä

Parasta Lapsille -järjestön paikallisyhdistykset toimivat eri puolilla Suomea. Ne järjestävät kerhoja, päiväleirejä ja tapahtumia lapsille ja lapsiperheille. Jokainen yhdistys on erilainen ja toimii oman alueensa tarpeiden mukaisesti.

Yhdistystoiminta tarjoaa erilaisia tehtäviä. Virallisena jäsenenä saat myös näköalapaikan valtakunnalliseen Parasta Lapsille -toimintaan ja voit olla kehittämässä koko Parasta Lapsille -järjestöä. Toiminta tarjoaa monipuolista sisältöä elämään sekä uusia, elinikäisiä ystäviä!

Vapaaehtoisena leirillä tai viikonloppuryhmässä

Parasta Lapsille ry järjestää leirejä 7–13-vuotiaille lapsille sekä lapsiperheille, joissa lapset ovat alle 16-vuotiaita. Lasten leirijaksot järjestetään eri ikäryhmien kehitysvaiheet huomioiden. Leiritoimintamme on monikulttuurista, mutta toimimme suomen kielellä.

 • Viikkoleirit järjestetään koulujen loma-aikoina, läpi kesän, syys- ja talvilomalla. Leiripaikkana ovat ennen kaikkea omat lomakeskukset Virroilla ja Haukiputaalla. Leirejä on myös vuokarapaikoissa eri puolella Suomea. 
 • Viikonloppuleireillä sama lapsi- tai perheryhmä kokoontuu 3–5 kertaa kevään tai syksyn aikana.

Miten ottaa ensimmäinen askel?

Ota yhteyttä lomakkeella tai suoraan 

 • Pohjois-Suomi: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Pipsa Niskakoski: pipsa.niskakoski(a)parastalapsille.fi, puh.050 355 2540 
 • Etelä-Suomi: vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Christina Nenonen: christina.nenonen(a)parastalapsille.fi, puh.050 407 8784

Parasta Lapsille rekisteriseloste.